STYRET, LEDERGRUPPEN & RÅDET

Hvert år jobber vi for å tilby attraktive møteplasser, nettverk og arenaer for næringslivet. Slike møteplasser skal bidra til å sikre næringslivets konkurranseevne.

STYRETS MEDLEMMER

RÅDETS MEDLEMMER

Share this: