ÅRET 2016

Med entusiasme og stor nysgjerrighet tok jeg fatt på jobben som ny administrerende direktør for Stiftelsen Norges Varemesse 1. juni 2016. I rollen som ny leder var det viktig for meg å bli godt kjent med driften og menneskene i organisasjonen. Etter en periode med omstilling, omorganisering og nedbemanning var det viktig å forstå nåsituasjonen for de ansatte.

Med erfaring fra endringsledelse i mediebransjen for- ventet jeg meg en endringstrett stab med lavt energinivå, der tok jeg feil. Etter å ha gjennomført samtaler med de ansatte har jeg sjelden erfart mer engasjement, stolt- het og entusiasme for å ta Stiftelsen Norges Varemesse inn i en ny og fremtidsorientert retning. De ansatte med sin messe- og arrangementskompetanse, sammen med et engasjert styre, har gitt meg det beste utgangspunkt for å ta tak i oppgaven som ny leder.

Stiftelsen Norges Varemesse har i snart 100 år vært ledende til å arrangere unike messer, events og kulturarrangement. Og det skal vi fortsette med. Men for å levere unike og inspirerende møteplasser må vi ta i bruk ny teknologi som forsterker relevans og effekt. Når ting rundt oss digitaliseres vil møteplassene i fremtiden bli enda viktigere! Det handler fortsatt om at mennesker møter mennesker og om å få ny kunnskap, erfaringer og inspirasjon. Med bruk av ny teknologi vil vi kunne forenkle og fjerne friksjon, samt styrke effekten og formålet med møteplassen. Stiftelsen Norges Varemesse skal bli best i landet på dette. 2016 ble året vi fikk fart på våre digitale ambisjoner og satt ny retning for de neste tre årene. Vi fikk tilført ny digitalkompetanse og har kommet godt i gang med å utvikle nye spennende digitale verktøy som vi gleder oss til å implementere i vår drift, ut mot våre besøkende og sammen med våre samarbeidspartnere.

Stiftelsen har som formål å være til for næringslivet og vårt oppdrag er å tilrettelegge for økt handel, kunnskapsdeling og inspirasjon. Dette fordrer god markedsforståelse, strategi og evne til utvikling i den retningen markedet krever. Forretningsutvikling innebærer i tillegg til utvikling av arrangementene stort fokus på utvikling av eiendommene Stiftelsen besitter. Dette i forhold til å møte fremtidens og markedets krav til fasilitering av ulike typer arrangement. Eiendommen Oslo Spektrum, med sin beliggenhet midt i Oslo sentrum, vil med de riktige grep kunne bidra til etablering av en attraktiv og sentral destinasjon for nasjonale og internasjonale møter og kongresser. I tillegg vil dette bidra positivt til allerede etablerte næringer, eksempelvis hotell, restaurant og taxinæring.

Datterselskapet Oslo Spektrum opplevde et positivt år i 2016 med en omsetning som passerte MNOK 100. Dette er en milepæl i deres snart 30-årige historie. Samlet sett leverte Stiftelsen Norges Varemesse et driftsresultat i 2016 på kr MNOK 13.

Året 2017 tegner så langt å bli et godt år for Stiftelsen Norges Varemesse. Men selv med gode resultater må vi evne å jobbe godt med nye initiativ samt øke farten fra ide til realisering. Stiftelsens resultater varierer i forhold til de enkelte års arrangementsportefølje, der hvert andre år er toppåret relatert til Stiftelsens største arrangement Nor-Shipping. Det er derfor vesentlig å etablere solid inntektsstrategi og bærekraftige aktiviteter i mellomårene for å sikre en stabil jevn og god drift.

Parallelt med digitaliseringen i samfunnet har møteplassen blitt et stadig viktigere virkemiddel for å skape vekst, oppmerksomhet og relasjoner i kulturlivet, næringslivet og politikken. Stiftelsen Norges Varemesse har en solid posisjon og er godt rustet for å bidra til dette. Vi kommer til å gå inn i en spennende periode med økte krav, tempo og forventinger fra våre kunder og publikum. Og vi er klare!

Share this: